Tập huấn về nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ an toàn thông tin

Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) triển khai lớp Đào tạo nghiệp vụ cho đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh năm 2019 nhằm phổ biến chức năng, nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ An toàn thông tin của tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) triển khai lớp Đào tạo nghiệp vụ cho đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh năm 2019 nhằm phổ biến chức năng, nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ An toàn thông tin của tỉnh Quảng Nam. Đến dự khai mạc có bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đại diện Lãnh đạoTrung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), cùng hơn 90 cán bộ phụ trách CNTT tại các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh và huyện, các Sở - Ban - Ngành trong toàn tỉnh Quảng Nam.

h5 - CopyTại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày giới thiệu Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 1692/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/6/2019; Giới thiệu tổng quan về an toàn thông tin đối với hệ thống; An toàn thông tin đối với hệ thống mạng; các thiết bị đầu cuối; mã độc, phần mềm độc hại; xử lý sự cố virus máy tính; giải pháp an toàn thông tin hiện nay, giả lập tình huống mất an toàn thông tin và đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trong tình huống giả lập cho cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh.
Với mong muốn chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức tổng quan về an toàn, bảo mật thông tin, xử lý sự cố máy tính, giúp cho cán bộ phụ trách CNTT có thể xử lý sự cố mạng, an ninh mạng, sự cố máy tính tại đơn vị mình, cũng như phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) trong việc cung cấp thông tin về tình hình mất an toàn thông tin tại đơn vị và địa phương. Ngoài ra các học viên còn có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc bảo mật, an toàn thông tin tại đơn vị. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày: ngày 30/9/2019 và 01/10/2019).

Thế Dũng

Tin liên quan