Hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019

Ngày 11&12/10/2019, tại TP

Ngày 11&12/10/2019, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ...; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn chỉ ra những nội dung còn hạn chế như còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, không được sử dụng, cập nhật; Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp...

image003 - CopyquancanhCác nội dung chính của Hội nghị gồm: Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử TN&MT năm 2018-2019 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; Hướng dẫn về công tác thông tin, dữ liệu TN&MT; Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0; Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tại các địa phương; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trên không gian mạng; Chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngành TN&MT; Giới thiệu Đề án tổng thể cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia; Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường (quan trắc, đa dạng sinh học..); Giới thiệu Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; Giới thiệu Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành.
Hội nghị đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về tình hình, kinh nghiệm cũng như những vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng công nghệ thông tin... góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính.

Thanh Bình

Tin liên quan