Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Sáng ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4

Sáng ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0". Tham dự gồm Lãnh đạo Bộ, ban ngành Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Hội thảo tập trung giới thiệu về Nghị quyết số số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 và giải pháp, định hướng triển khai Nghị quyết, khuyến nghị với chính quyền địa phương; thảo luận Báo cáo dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025; Lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh - mối liên hệ phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế chia sẻ, kinh tế số trong Chiến lược quốc gia về 4.0, sự chủ động của địa phương; Kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới trong hỗ trợ các nước xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; An toàn – an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh... thông qua các phát biểu của lãnh đạo đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương.

IMG 3822Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội thảo, UBND tỉnh Quảng Nam kết luận, chỉ đạo các Sở, ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cụ thể: Đầu tư tương xứng điều kiện hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; thực hiện hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối các hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở và kết nối với các hệ thống của Bộ ngành; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu đã triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong cơ quan Nhà nước của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ hiện thực hóa Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam.

CNTT

Tin liên quan