Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 11

Trong 02 ngày 02-03/10/2019, HĐND tỉnh (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 11 để xem xét, cho ý kiến và thông qua một số nội dung chuyên đề quan trọng do UBND tỉnh trình

Trong 02 ngày 02-03/10/2019, HĐND tỉnh (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 11 để xem xét, cho ý kiến và thông qua một số nội dung chuyên đề quan trọng do UBND tỉnh trình. Đồng chí Phan Việt Cường – UVBCH TWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Võ Hồng – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành liên quan cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX...

Anh hop HDND tinh 10.2019
Theo nội dung chương trình, sau khi các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã tham gia góp ý, thảo luận về các báo cáo, đề án được trình tại kỳ họp; đồng chí Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì thông qua 12 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương; Nghị quyết về Mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; Nghị quyết về đặt tên đường ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh...
Phát biểu Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu tại kỳ họp lần này; các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến sát thực, phù hợp với tình hình chung của tỉnh và chủ trương, chính sách của Trung ương, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết sau khi được ban hành, đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết trên địa bàn tỉnh...

Văn Phòng Sở

Tin liên quan