Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) lần thứ 17 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 04/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 17

Ngày 04/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 17. Các đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XXI, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố...
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 đã thực hiện các nội dung: đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019; đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; cho ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Anh HN Tinh uy 4.10.2019

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2019; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi, thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước; đẩy mạnh, quản lý chặt chẽ việc thu ngân sách, tránh hiện tượng thất thoát, nợ ngân sách; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.../.

Văn Phòng Sở

Tin liên quan