Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại

Trong 3 ngày 09-11/10/2019, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại cho công chức – viên chức làm công tác đối ngoại của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trong 3 ngày 09-11/10/2019, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại cho công chức – viên chức làm công tác đối ngoại của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

832ea0460429e277bb38 - CopyCác học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được nghe lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao truyền đạt các chuyên đề: Tình hình Biển Đông và chủ trương của Việt Nam; Công tác ngoại giao kinh tế ở địa phương; sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và Nam chủ tịch ASEAN 2020, công tác chuẩn bị, vai trò, trách nhiệm của các địa phương; công tác lãnh đạo ở địa phương; nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam với tư cách là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại cho công chức – viên chức làm công tác đối ngoại của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đây cũng là diễn đàn bổ ích để công chức – viên chức trực tiếp làm công tác đối ngoại trao đổi, thảo luận và chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu và phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại tại địa phương, đơn vị./.

Văn phòng Sở

Tin liên quan