Tỉnh ủy Quảng Nam quán triệt các văn bản của Trung ương

Ngày 22/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương cho lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương cho lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

f7601d25bc135a4d0302 - CopyTại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch số 256-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35; Nghị quyết số 50-NQ/TW của BCT về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của BCT về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối với ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, Chỉ thị số 27-CT/TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tội phạm, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết số 30-NQ/TW của BCT về chiến lực an ninh mạng quốc gia lồng ghép với thực trạng công tác theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Quy định số 205-QĐ/TW của BCT về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Hội nghị là dịp để lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp thu những nội dung quan trọng của các văn bản Trung ương, qua đó nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chỉ thị, từ đó triển khai tốt nhiệm vụ tại cơ quan, địa phương mình./.

Văn Phòng Sở

Tin liên quan