Hội nghị tập huấn công tác ISO 9001:2015

Ngày 31/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 31/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết thủ tục hành chính.

1d69c03c9dd97b8722c8 - CopyHội nghị đã nghe đại diện Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam trình bày các chuyên đề: những nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ; sự thay đổi giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015; việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan Nhà nước. Đồng thời tại Hội nghị tập huấn, Trung tâm Khoa học và Công nghệ cũng đã giải đáp những vấn đề chưa rõ từ công chức – viên chức của Sở có liên quan đến TCVN ISO 9001:2015 và quá trình triển khai xây dựng - thực hiện ISO tại cơ quan.
Qua Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Sở , Lãnh đạo, công chức – viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được nâng cao nhận thức, nắm rõ các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để thực hiện tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Hồng Sơn

Tin liên quan