Giải quyết thủ tục hành chính: Trễ hạn, phải xin lỗi

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về triển khai, thực hiện quy trình 4 bước và thực hiện Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các Sở, Ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, về việc ứng dụng chữ ký số, bàn ký điện tử và Zalo trong giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về triển khai, thực hiện quy trình 4 bước và thực hiện Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các Sở, Ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, về việc ứng dụng chữ ký số, bàn ký điện tử và Zalo trong giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cùng sự tham gia của đại diện các Sở, ngành có liên quan.

3d4f8324e26b1b35427a - CopyTheo đó, Tại Quyết định số 2735 ngày 28/8/2019 UBND tỉnh đã phê duyệt tổng cộng: 662 thủ tục hành chính, đạt 49% tổng số thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành đưa vào thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Tính đến ngày 15/11 có 04 Sở, Ban, ngành đã triển khai thực hiện theo quy trình 4 bước thực hiện tại Trung tâm, gồm Sở Kế hoạch – Dầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến tháng 11/2019, đã có 10 Sở ngành và 4 đơn vị trực thuộc Sở thực hiện khắc con dấu thứ 2 gồm: Sở Công Thương, Sở Xây Dựng; Sở TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam thuộc Sở TN&MT, Sở TT&TT, Sở Tư pháp, Sở VHTT&DL, Sở NN&PTNT, Chi Cục Thủy sản, Chi cục kiểm lâm, Chi cục chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN&PTNT, Sở LĐTB&XH, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Ban QL KTM Chu Lai.
Trong 11 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 1.052 hồ sơ trễ hạn (chiếm 1,5% hồ sơ giải quyết) của các đơn vị, trong đó các đơn vị có số lượng hồ sơ trễ hạn nhiều là: Tư pháp; Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Chu Lai...Tuy nhiên Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Chu Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh: việc giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước trong thời gian tới phải được tổ chức thực hiện thật nghiêm, trong đó cán bộ chủ chốt sở ngành phải nêu gương để làm tốt; nếu hồ sơ bị giải quyết trễ hạn thì cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận giải quyết phải có thông báo và thư xin lỗi, bởi các quy định và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều có sự chỉ đạo cụ thể việc này.

Văn Phòng Sở

Tin liên quan