Thẩm định Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp

Ngày 26/11/2019, tại Sở Nội vụ, Tổ Thẩm định Đề án vị trí việc làm số 2 của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lưu Tấn Lại – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng có buổi làm việc để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường bảo vệ Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Ngày 26/11/2019, tại Sở Nội vụ, Tổ Thẩm định Đề án vị trí việc làm số 2 của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lưu Tấn Lại – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng có buổi làm việc để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường bảo vệ Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Tại buổi làm việc, đại diện 03 đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đã trình bày báo cáo tóm tắt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức tại từng đơn vị. Sau khi nghe đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT phát biểu ý kiến bảo vệ đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các thành viên Tổ thẩm định đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở TN&MT trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, thể hiện rõ tại các vị trí việc làm được xây dựng rõ ràng, cụ thể và phù hợp với quy định cũng như yêu cầu thực tế công việc tại các đơn vị.

cb4444672d08d4568d19 - CopyTổ thẩm định cơ bản thống nhất với các nội dung Đề án vị trí việc làm của 03 đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện tinh giảm biên chế với lộ trình từ năm 2018 đến năm 2021, tiếp thu các ý kiến của tổ thẩm định, hoàn thiện Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Hồng Sơn

Tin liên quan