Tổng kết Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2019

Ngày 29/11/2019, tại Phòng TN&MT huyện Phú Ninh, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019

Ngày 29/11/2019, tại Phòng TN&MT huyện Phú Ninh, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của ông Trần Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở TN&MT, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT cùng lãnh đạo Phòng TN&MT 09 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Đại Lộc, Núi Thành, Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn, Quế Sơn.
Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã thông qua báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện công tác thi đua Cụm đồng bằng năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, thảo luận nhiều vấn đề về công tác thi đua khen thưởng cũng như những vướng mắc khó khăn cần giải quyết trong công tác chuyên môn tại Phòng TN&MT cấp huyện năm 2019.
Lãnh đạo Sở TN&MT đã tham gia trao đổi giải quyết các vấn đề được thảo luận cũng như định hướng cho công tác chuyên môn và thi đua khen thưởng năm 2020 đối với Cụm; đồng thời đề nghị Cụm Thi đua thực hiện tốt hơn công tác trong năm 2020, góp phần vào kết quả nhiệm vụ ngành TN&MT toàn tỉnh.
Hội nghị đã thống nhất bình xét Phòng TN&MT huyện Núi Thành đạt vị trí dẫn đầu Cụm thi đua, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT xem xét, khen thưởng./.

Lương Tú

Tin liên quan