Hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính

Trên cơ sở hướng dẫn về đánh giá chẩm điểm cải cách hành chính của tỉnh, ngày 19/12/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính tại 19 Sở, ban, ngành và 05 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở hướng dẫn về đánh giá chẩm điểm cải cách hành chính của tỉnh, ngày 19/12/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính tại 19 Sở, ban, ngành và 05 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Hinh tap huan - CopyViệc đánh áp dụng phần mềm đánh giá thay cho cách đánh giá truyền thống sẽ thuận tiện cho người thực hiện đánh giá và Hội đồng thẩm định chỉ số của từng đơn vị. Thời gian kết thúc đánh giá kết thúc vào 15/01/2020.

Tào Qúy Tâm

Tin liên quan