Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2020

Ngày 21/02/2020, tại Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đăng ký giao ước thi đua năm 2020

Ngày 21/02/2020, tại Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đăng ký giao ước thi đua năm 2020. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Sở TN&MT, đại diện Hội đồng TĐKT Sở TN&MT cùng lãnh đạo Phòng TN&MT 09 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Đại Lộc, Núi Thành, Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn, Quế Sơn.

8db639d0bd6d45331c7c - Copy
Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã thông qua dự thảo Quy chế thi đua Cụm đồng bằng năm 2020, thảo luận nhiều vấn đề về công tác thi đua khen thưởng cũng như những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết trong công tác chuyên môn tại Phòng TN&MT cấp huyện năm 2020.
Lãnh đạo Sở TN&MT đã tham gia trao đổi giải quyết các vấn đề được thảo luận cũng như định hướng cho công tác chuyên môn và thi đua khen thưởng năm 2020 đối với Cụm; đồng thời đề nghị Cụm Thi đua thực hiện tốt hơn công tác trong năm 2020, góp phần vào kết quả nhiệm vụ ngành TN&MT toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2020 để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2020./.

Hồng Sơn

Tin liên quan