Tổng kết phong trào thi đua Khối các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày 25/02/2020, tại Hội trường Sở Công thương, Khối thi đua các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019

Ngày 25/02/2020, tại Hội trường Sở Công thương, Khối thi đua các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối.

cef068a4f5190d475408 - CopyTrong năm 2019, phong trào thi đua – khen thưởng của Khối đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CB-CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Các đơn vị trong Khối đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CB-CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương; ... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Khối trong năm 2020 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình bầu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Sở Giao thông vận tải. Hội nghị cũng đã bầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam làm Khối trưởng, Sở Xây dựng làm Khối phó để điều hành hoạt động của Khối trong năm 2020./.

Văn phòng Sở

Tin liên quan