Đại hội Chi bộ Phát triển quỹ đất lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 12/3/2020, Chi bộ Phát triển quỹ đất long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 12/3/2020, Chi bộ Phát triển quỹ đất long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Trần Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có đại diện Tổ Công đoàn, Đoàn thanh niên, quần chúng đang công tác tại đơn vị cùng 17 đồng chí đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết của Đảng bộ Sở, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; lãnh đạo tập thể đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến hằng năm, Tổ công đoàn vững mạnh; Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.
Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua là đã kết nạp được 04 đảng viên mới trong điều kiện lực lượng quần chúng tại đơn vị ít; 04 đảng viên đã hoàn thành và 01 đảng viên đang theo học lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, ổn định hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam theo phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là sau khi chuyển giao 18 Chi nhánh Phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện quản lý.
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, hoạt động của Trung tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước thúc đẩy thực hiện chức năng, nhiệm vụ tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất, công tác quản lý quỹ đất được giao dần đi vào nề nếp hơn.
Trên cơ sở kết quả đạt được và đánh giá những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2017-2020, trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Phát triển quỹ đất xác định vai trò trọng tâm của Chi ủy, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Đảng cấp trên; xây dựng chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đến, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động của đơn vị theo tổ chức bộ máy đã tổ chức lại, tinh gọn gồm 3 phòng thuộc Trung tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt, hiệu quả chức năng tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; từng bước tham mưu, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện chức năng tạo lập, quản lý, phát triển, khai thác quỹ đất, cung cấp các hoạt động dịch vụ về xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ khác của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, từng bước cải thiện thu nhập, đời sống cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hà đã ghi nhận những thành tích chi bộ Phát triển quỹ đất đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phát triển quỹ đất tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí.

CUCB
Đại hội chi bộ Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị Trung tâm vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020 - 2022.

TTDV

Khánh Hoàng

Tin liên quan