Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2020-2022

Được sự thống nhất của Đảng ủy Sở TN&MT, chiều ngày 16/3/2020 Chi bộ Quản lýđất đai long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Được sự thống nhất của Đảng ủy Sở TN&MT, chiều ngày 16/3/2020 Chi bộ Quản lýđất đai long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, mời 02 quần chúng ưu tú của Chi cục Quản lý đất đai, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Quản lý đất đai tham dự.
Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 23/12/2019 của Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ Quản lý Đất đai và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Bản kiểm điểm về sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2017-2020; các đại biểu tham gia ý kiến và thảo luận đối với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc thường trực Sở đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến như sau:
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của từng đảng viên trong Chi bộ Quản lý đất đai. Mỗi đảng viên phải nêu cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu; tự tu dưỡng, rèn luyện; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, đoàn kết, tạo thành sức mạnh tập thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Chi bộ Quản lý đất đai.
- Cần phải có những chuyển biến tích cực về tư tưởng trong Đảng viên, ý thức tổ chức kỷ luật, công tác kiểm tra giám sát trong đảng, công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị. Công tác phát triển đảng viên cần phải chú trọng, đảm bảo đúng thủ tục và quy trình phát triển Đảng viên.
- Cần phải có những chiến lược lâu dài để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở các địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác chuyên môn, nâng cao công tác giám sát; đồng thời đánh giá những nguyên nhân, các tồn tại hạn chế tại đơn vị, có giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong thời gian đến,...

dd0a745a9e7e65203c6f
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã biểu quyết 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội và giao cho Cấp ủy Lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Chi bộ Quản lý đất đai, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra./.

Ngọc Hiếu

Tin liên quan