Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Thành công tốt đẹp

Ngày 19/5/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/5/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Bùi Võ Quảng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và sự tham gia của 88/91 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

IMG 7740 - Copy
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, sự phối kết hợp của các Sở, ban, ngành và địa phương, với tinh thần đoàn kết, thống nhất bằng sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, trên 09 lĩnh vực: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. Đảng ủy đã cùng Lãnh đạo Sở phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, giữ vững được khối đoàn kết thống nhất nên việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành cơ bản đạt được yêu cầu đề ra; luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị để nâng cao năng lực công tác; làm tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể, phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ không ngừng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác giáo dục chính trị được coi trọng, triển khai thực hiện xuyên suốt, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến" và "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu...
Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Sở được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm và được khen thưởng về nhiều mặt hoạt động.

IMG 7792 - Copy
Đại hội đã bầu 06 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức, 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hồng Sơn

Tin liên quan