Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để công bố chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT index), chỉ số cải cách hành chính (PAR index) và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để công bố chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT index), chỉ số cải cách hành chính (PAR index) và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị do đ/c Lê Văn Dũng – Phó Bí thư tỉnh ủy, đ/c Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
So với năm 2018, các bộ chỉ số có sự tăng thứ bậc, cụ thể: chỉ số PAPI xếp thứ 22/63 (tăng 22 bậc), chỉ số ICT index xếp thứ 18/63 (tăng 23 bậc), chỉ số PAR index xếp thứ 35/63 (tăng 9 bậc). Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 xếp vị thứ 16/20.

Hoi nghi truc tuyen - Copy
Qua ý kiến phát biểu của các ngành, UBND cấp huyện, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Văn Dũng – Phó Bí thư tỉnh ủy, đ/c Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nổ lực của các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp nâng cao vị thứ của tỉnh Quảng Nam so với cả nước. Trong thời gian đến, cần tiếp tục nhận thức đúng về cải cách thủ tục hành chính, các vị thứ đối với chỉ số cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để các ngành tự rà soát lại các nhiệm vụ, phát huy kết quả đạt được đồng thời khắc phục các yếu kém; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính; từng Sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị đánh giá từng chỉ số thành phần để khắc phục. Gắn cải cách hành chính với công tác xây dựng Đảng, từng Đảng viên phát huy vai trò nêu gương trong cải cách hành chính. Tăng cường công tác tiếp công dân, minh bạch, nghiêm túc thực hiện công khai xin lỗi đối với các trường hợp phải xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng dẫn tổ chức cá nhân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là mức độ 3,4. Từng ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ để tiếp tục cải thiện các chỉ số, vị thứ của đơn vị mình, góp phần nâng cao các bộ chỉ số của tỉnh.

Tào Quý Tâm

Tin liên quan