Sơ kết phong trào thi đua Phòng TN&MT các huyện Cụm miền núi 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 26/6/2020 tại huyện Nam Trà My, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 26/6/2020 tại huyện Nam Trà My, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT dự và phát biểu chỉ đạo, cùng với sự tham gia của Lãnh đạo Phòng TN&MT 08/09 huyện thuộc Cụm thi đua miền núi.

afcbdfe1f1110c4f5500 - CopyBáo cáo sơ kết của Cụm đã nêu lên nhiều kết quả đáng ghi nhận cùng những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua miền núi. Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện thuộc Cụm đã phát biểu chia sẻ những cách làm mới, cách làm hay để nâng cao năng lực ngành TN&MT tại các địa phương, trao đổi để cùng tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Phát biểu tại Hội nghị, Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT đã đánh giá cao công tác tổ chức phong trào thi đua của đơn vị Cụm trưởng, sự tham gia tích cực của các đơn vị thuộc Cụm; đồng thời đề nghị trong thời gian từ đây đến cuối năm 2020, các đơn vị thuộc Cụm cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng địa phương cũng như của ngành TN&MT tỉnh Quảng Nam.
Trước đó, chiều ngày 25/6/2020, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi đã tổ chức giao lưu bóng đá giữa các đơn vị thuộc Cụm với tinh thần giao lưu học hỏi, gắn kết giữa công chức – người lao động các đơn vị./.

Hồng Sơn

Tin liên quan