Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về những nội dung chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh (Khóa IX)

Ngày 30/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về những nội dung chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh (Khóa IX). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng dự và chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của đại diện các Ban thuộc HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

b5249c5990d46d8a34c5 - Copy
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo những nội dung: Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020; đề xuất danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri các địa phương có liên quan đến lĩnh vực ngành TN&MT; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh nhiều nội dung quan trọng.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị, các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng kết luận: đánh giá cao những kết quả mà Sở đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề nghị Sở TN&MT khẩn trương rà soát, xem xét lại và chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến tổ chức trong tháng 7/2020./.

Hồng Sơn

Tin liên quan