Giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My

Ngày 08/7/2020, Lãnh đạo Sở cùng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị

Ngày 08/7/2020, Lãnh đạo Sở cùng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT chủ trì buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My đã báo cáo những nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực TN&MT trên địa bàn huyện Bắc Trà My, trong đó tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường, tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... đồng thời đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhiều nội dung quan trọng.

z1967309597178 7231b3a41c40936da5003a8ee7472814 - CopySau khi nghe ý kiến phát biểu của Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Khoáng sản, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam cùng ý kiến thảo luận, trao đổi của Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My, ông Trần Thanh Hà kết luận: đánh giá cao những kết quả mà Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My đã làm được thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian đến cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn; yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải hỗ trợ Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẩn trương trả lời các văn bản của Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My đã gửi cho Sở,..../.

Hồng Sơn

Tin liên quan