Sơ kết phong trào thi đua Phòng TN&MT các huyện Cụm đồng bằng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 10/7/2020 tại thành phố Hội An, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện đồng bằng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 10/7/2020 tại thành phố Hội An, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện đồng bằng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở cùng đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT dự và phát biểu chỉ đạo, cùng với sự tham gia của Lãnh đạo Phòng TN&MT 09/09 huyện thuộc Cụm thi đua đồng bằng.

z1967490331889 c10a8e0c9cc0f0abf0234dfa31843f46 - CopyBáo cáo sơ kết của Cụm đã nêu lên nhiều kết quả đáng ghi nhận cùng những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua đồng bằng. Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện thuộc Cụm đã phát biểu chia sẻ những cách làm mới, cách làm hay để nâng cao năng lực ngành TN&MT tại các địa phương, trao đổi để cùng tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã đánh giá cao công tác tổ chức phong trào thi đua của đơn vị Cụm trưởng, sự tham gia tích cực của các đơn vị thuộc Cụm; đồng thời đề nghị trong thời gian từ đây đến cuối năm 2020, các đơn vị thuộc Cụm cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng địa phương cũng như của ngành TN&MT tỉnh Quảng Nam./.

Văn Phòng

Tin liên quan