Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 10/7/2020, tại Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do ông Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội chủ trì

Sáng ngày 10/7/2020, tại Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do ông Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội chủ trì. Qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ cho thấy trong 6 tháng đầu năm qua tuy gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng nhờ sự nỗ lực tích cực của các cấp hội nên công tác vận động các nguồn lực vẫn đạt kết quả khá tốt với tổng số tiền vận động được là 2.731.800.000 đồng (bao gồm tiền và hàng quy ra tiền); trong đó các đơn vị vận động tốt gồm: Tỉnh Hội, Huyện Hội: Quế Sơn, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Tiên Phước, Bắc Trà My. Đơn vị có nguồn vận động nước ngoài chủ yếu là thành phố Hội An.

107706875 961738214298833 5441649324756070252 n - CopyTheo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 30/4/2020, toàn tỉnh có 6.236 người bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ chính sách, trong đó 4.366 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 1.869 người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bên cạnh đó còn có 1.701 cháu (thế hệ 3) của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (trong đó có 949 cháu được hưởng chế độ bảo trợ xã hội).Ngoài ra, hiện nayđang có 47 trẻ khuyết tật bán trútại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh (phường An Hà, thành phố Tam Kỳ).
Đây là hội nghị thường kỳ để sơ kết hoạt động của Tỉnh Hội và các cấp hội trong tỉnh trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và định hướng cho kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam vào năm 2021 (20/8/1961 – 10/8/2021).

Hoàng Thị Kim Chung

Tin liên quan