Sơ kết phong trào thi đua Phòng TN&MT các huyện Cụm miền núi 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 09/7/2021 tại huyện Nông Sơn, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 09/7/2021 tại huyện Nông Sơn, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện miền núi đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021. Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Sở TN&MT dự và phát biểu chỉ đạo, cùng với sự tham gia của Lãnh đạo Văn phòng Sở TN&MT, Lãnh đạo Phòng TN&MT 08/09 huyện thuộc Cụm thi đua miền núi.

z2613000274276 f19e8dab42a70e6954bfef9ed93ab45b - Copy
Báo cáo sơ kết của Cụm đã nêu lên nhiều kết quả đáng ghi nhận cùng những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua miền núi. Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện thuộc Cụm đã phát biểu chia sẻ những cách làm mới, cách làm hay để nâng cao năng lực ngành TN&MT tại các địa phương, trao đổi để cùng tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Phát biểu tại Hội nghị, Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Sở TN&MT đã đánh giá cao công tác tổ chức phong trào thi đua của đơn vị Cụm trưởng, sự tham gia tích cực của các đơn vị thuộc Cụm; đồng thời đề nghị trong thời gian từ đây đến cuối năm 2021, các đơn vị thuộc Cụm cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng địa phương cũng như của ngành TN&MT tỉnh Quảng Nam./.

Hồng Sơn

Tin liên quan