Giải quyết, tháo gỡ khó khăn về quản lý TN&MT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Ngày 27/7/2021, tại Phòng họp UBND thành phố Tam Kỳ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng – đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo Thành ủy -UBND thành phố Tam Kỳ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn thành phố

Ngày 27/7/2021, tại Phòng họp UBND thành phố Tam Kỳ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng – đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo Thành ủy -UBND thành phố Tam Kỳ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn thành phố. Ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT và ông Trần Nam Hưng – Bí thư Thành ủy Tam Kỳ đồng chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ đã báo cáo những nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực TN&MT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ thời gian qua, trong đó tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: quản lý đất đai, công tác đo đạc, giải thửa phục vụ công tác BT-GPMB các dự án trên địa bàn thành phố, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sự phối hợp hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Kỳ .... đồng thời đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng – đơn vị trực thuộc Sở nhiều nội dung quan trọng.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng – đơn vị có liên quan thuộc UBND thành phố Tam Kỳ, phát biểu làm rõ một số nội dung chuyên môn của Lãnh đọa Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam cùng ý kiến thảo luận, trao đổi của Lãnh đạo Thành ủy – UBND thành phố Tam Kỳ, ông Trần Thanh Hàđã đánh giá cao những kết quả công tác quản lý TN&MT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã làm được thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian đến UBND thành phố, Phòng TN&MT thành phố cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với các phòng – đơn vị thuộc Sở TN&MT để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về đất đai; yêu cầu các phòng – đơn vị trực thuộc Sở phải hỗ trợ Phòng TN&MT thành phố Tam Kỳ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẩn trương trả lời các văn bản của Phòng TN&MT thành phố Tam Kỳ đã gửi xin ý kiến Sở, ..../.

Văn Phòng

Tin liên quan