UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 07 tháng đầu năm 2021

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 07 tháng đầu năm 2021.Ông Trần Văn Tân–UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc, cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo chủ chốt Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng.


Sau khi nghe ý kiếnphát biểu của đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận: đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo CC-VC-NLĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng chống dịch Covid 19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cơ quan y tế; khẩn trương triển khai, số hóa hồ sơ địa chính dạng giấy sang dạng số phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận và lưu trữ hồ sơ của thị xã Điện Bàn;tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin môi trường tỉnh Quảng Nam,Xây dựng cở sở dữ liệu Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam,Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam VNPT - ILIS trên địa bàn tỉnh, lập Dự án xây dựng bộ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý (GIS) tỉnh Quảng Nam, cổng thông tin không gian địa lý tỉnh Quảng Nam; Tăng cường công tác phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất...để hoàn thành nhiệm vụ các tháng còn lại trong năm 2021; tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc từng ngành, địa phương đối với việc thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020,..../.

Tin liên quan