Danh bạ điện thoại phòng, đơn vị trực thuộc Sở

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM Số 100 đường Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam Điện thoại:   0235

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

Số 100 đường Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3852347          

Fax: 0235.3852354

      E-mail:    sotnmt.vanphong@gmail.com
 

     Website:    www.tnmtquangnam.gov.vn

                  stnmt.quangnam.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Ảnh – Giám đốc Sở

Email: anhbn@quangnam.gov.vn

 

DĐ:  0983.127.515

Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc 

Email: sonubnd_tamky@yahoo.com

CQ: 3.555.033

DĐ:  0914.097.333

Võ Như Toàn - Phó Giám đốc

Email: toannv@quangnam.gov.vn

CQ:3.859.532 

DĐ: 0905.119.661

Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc

Email: trinhlt@quangnam.gov.vn

 

DĐ: 0988.579.969

  

VĂN PHÒNG SỞ

  

Ngô Thị Phước Tuyền -Phó chánh Văn phòng

Email: tuyenntp@yahoo.com

CQ: 3.810.419

DĐ: 0905.373799

Phạm Hồng Sơn – Chánh Văn phòng

Email: sonhongpham@gmail.com

CQ: 3.852.347

DĐ: 0985.271.299

Trương Văn Hiền0914.748742
Nguyễn Thị Bích Thảo0905.764.272
Huỳnh Thị Đào0982.377.707
Trần Lê Thi Hoài0979.117.527
Nguyễn Thị Diễm Oanh0904.737.077
Ngô Thị Lệ Diễm0966.025.202
Trần Ngọc Dũ0913.474.016
Huỳnh Văn Luật0966.761.713
Võ Thị Trà My0981875829
Nguyễn Thị Tánh0383.506.423

THANH TRA SỞ

Trịnh Thị Thanh Hải - Chánh Thanh tra

Email: haitnmtqn@gmail.com

CQ: 3.810415

DĐ: 0914.047619

Lê Thị Thu Ba – Phó Chánh Thanh tra

Email: thubatnmt@gmail.com

DĐ: 0938.718909
Võ Tiến Dũng0935.932007
Bùi Thanh Bình0905.079.093
Nguyễn Thị Thiết0905.259.443
Nguyễn Thị Kim Thanh0965.120.840
Triệu Trung Cường0986.648.530
Nguyễn Phước Trung0354.603.267
 Đỗ Thị Xuân Nỡ0909.971.293

PHÒNG KHOÁNG SẢN

Phan Hà - Trưởng phòng

Email: phanhaks@gmail.com

CQ: 3.810416

DĐ: 0914.239467

Trần Viết Linh - Phó trưởng phòng

Email: phanhaks@gmail.com

CQ: 3.810416

DĐ: 0982.838.791

Nguyễn Văn Liên0905.549.314
Lê Thị Hà My0977.644.259
Lương Nguyên Vũ0985.683.007-0935.016.606
Trần Đức Thịnh0919824025

PHÒNG NƯỚC – KTTV

Trần Ngọc Văn - Trưởng phòng

Email: tranngocvantnmt@gmail.com

CQ: 3.822333

DĐ: 0914.242003

Nguyễn Văn Hướng - Phó trưởng phòng 0973.687.635
Nguyễn Thị Sâm0979.413.317
Doãn Thị Hồng My0934077419
Rích Đài Phôn0905.505.739 0934077419
Lê Thị Thu Hằng0909.924.217
Lê Thị Lương Vỵ0905776117

 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Số 160 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3810417         

Nguyễn Văn Thiện - Chi cục trưởng

Email: thientnmt@gmail.com

CQ: 3.810417

DĐ: 0905.341252

Lương Thiện Phước - Chi cục Phó

Email: phuoctnmt1967@gmail.com

CQ: 3.810679

DĐ: 0914.088297

Phòng Tổng hợpĐT: 3.810417
Phòng Quy hoạchĐT: 3.834679
Nguyễn Ngọc Hiếu - TP Quy hoạch0905.914.428
Nguyễn Thị Phước – TP Tổng hợp0905.090.081

 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số 100 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3829636   

Nguyễn Viết Thuận – Chi cục trưởng

Email: vietthuan3102@gmail.com

CQ: 3.827379

DĐ: 0983.121025

Nguyễn Hoàng Yến – Chi cục phó

Email: yennh@quangnam.gov.vn

 

DĐ: 0905.324603

Tôn Nữ Như Hiền – PTP Phòng Tổng hợp0938.274.310
Võ Thị Hồng Linh – TP KSÔN0989.992.557
Phòng Tổng hợp3.829636
Phòng Kiểm soát ô nhiễm3.813440

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NAM

Địa chỉ: 99A Hùng Vương- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 2.240794             Fax: 3.829794

Phạm Công Chung – Giám đốc

Email: chungvpdkqnam@gmail.com

CQ: 3.829831

DĐ: 0914.026369

Trần Văn Cư – Phó Giám đốc

Email: vancu65@gmail.com

DĐ: 0914.097434

0961.135456

Đỗ Văn Thùy – Phó Giám đốc

Email: thuytpdk@yahoo.com.vn

CQ: 2.240368

DĐ: 0905.259246

Đào Xuân Nguyễn – Phó Giám đốc

Email: nguyenltdc@gmail.com

 

DĐ: 0914.040.161

Phòng Tổng hợpĐT: 2.240794 – 3.810.558
Phòng Đăng kýĐT: 3.829832
Phòng Kỹ thuậtĐT: 2.240451
Phòng Dữ liệuĐT: 2.240831
Phòng Công nghệ Thông tinĐT: 0905577200

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 84 Phan Bội Châu , Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3.825588         Số Fax: 0235.3.825588

Lê Văn Việt – Giám đốc

Email: vietqtmt@gmail.com

CQ: 3.825499

DĐ: 0914.781755

Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc

 Email: ngthanh201177@gmail.com

CQ: 3.825399

DĐ: 0913801213

Phòng Tổng hợp ĐT: 3.825588 – 3.852279
Phòng Quan trắc Phân tích môi trườngĐT: 3.829357
Phòng Kỹ thuậtĐT: 6270588 - 3856678

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẢNG NAM

Địa chỉ: 596 – Hùng Vương  - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3.828.538               

Fax 02353.3.828.787

Phạm A – Giám đốc

Email: phamatnmt@gmail.com

CQ: 3.828.539

DĐ: 0905.181.083

Trần Quốc Việt - Phó Giám đốcĐT: 0905.103.341 
Phòng Hành chính - Tổng hợpĐT:  3.828.538
Phòng Kế hoạch – Tài chínhĐT: 3.828.535; 3.828.537
Phòng BT & GPMBĐT: 3.829.243
Phòng Quản lý & PT quỹ đấtĐT: 3.828.797
Phòng kỹ thuật & Thông tin đất đaiĐT: 3.828.540

Tin liên quan