Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

Ngày 16/9/2021, Theo ủy quyền của lãnh đạo Tỉnh ủy, Phó Ban Nội chính Mai Văn Tám đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021, trong ngày đã tiếp 05 lượt công dân với 06 người, trong đó có 03 vụ việc tiếp trực tuyến với người dân tại điểm cầu thành phố Hội An, 02 vụ việc tiếp dân trực tiếp tại Ban Tiếp dân tỉnh, nội dung vụ việc và ý kiến kết luận của chủ trì buổi tiếp công dân như sau: 

1. 2 Vợ chồng ông Nguyễn Trang, P Thanh Hà, TP Hội An kiến nghị việc thu hồi và bồi thường về đất đai của gia đình ông để mở rộng đường ĐT. 607 là không công bằng với gia đình ông Nguyễn Lào, ông đã gửi đơn đến TP Hội An từ tháng 6/2021 nhưng chưa được trả lời. Chủ trì buổi tiếp dân đề nghị UBND TP Hội An chỉ đạo kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời cho ông Trang trước ngày 23/9/2021 và báo cáo kết quả về Ban nội chính Tỉnh ủy để theo dõi, giám sát.

2. Ông Nguyễn Lào, P Thanh Hà, TP Hội An sớm xem xét giải quyết trường hợp đất đai của gia đình ông bị ảnh hưởng của dự án mở rộng đường ĐT. 607, tạo điều kiện để gia đình ông sớm ổn định kinh doanh buôn bán. Vụ việc của gia đình ông Nguyễn Lào đã được UBND TP Hội An trả lời tại Công văn số 1310/UBND ngày 18/5/2021, đề nghị gia đình ông Nguyễn Lào phối hợp với địa phương thực hiện.

3. Ông Trương Văn Hiệp khiếu nại về bồi thường, giải tỏa, bố trí tái định cư của gia đình ông. Vụ việc của ông Hiệp đã được UBND TP Hội An giải quyết lần đầu tại QĐ số 1320/QĐ-UBND ngày 27/4/2009, UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết lần 2 tại Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 12/11/2009, Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, đề nghị ông Hiệp chấp hành, các nội dung phát sinh mới của ông Hiệp (nếu có), đề nghị UBND TP Hội An tiếp thu và giải quyết theo thẩm quyền.

4. Bà Trần Thị Huệ, P An Sơn, TP Tam kỳkiến nghị chỉ đạo xem xét hồ sơ địa chính không đúng để Tòa án giải quyết tranh  chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Thu Thủy (con gái bà) và ông Hoàng Minh Trương. Vụ việc tranh chấp đất đai của bà Thủy và ông Trương đang được Tòa án thụ lý, đề nghị bà chuẩn bị nội dung, cung cấp các hồ sơ liên quan để được Tòa án giải quyết theo qui định của pháp luật.

5. Bà Ngô Hoa Anh, thị trấn Núi Thành trình bày bà và 02 con hiện rất khó khăn, không có đất ở, nhà ở, bà đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo UBND huyện Núi Thành bố trí thêm 01 lô tái định cư cho bà vì Nhà nước đã thu hồi đất của bà Lâm Thị Phương (mẹ bà) để mở rộng quốc lộ 1A mà chỉ bố trí 01 lô đất tái định cư. Việc bồi thường giải tỏa, bố trí tái định của của bà Lâm Thị Phương (mẹ bà Anh) khi thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A đã được UBND huyện Núi Thành thực hiện đúng qui định của pháp luật từ năm 2016, do vậy việc bà đề nghị bố trí thêm 01 lô đất tái định cư là không có cơ sở.

Tin liên quan