Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan Sở trong thời gian sắp tới. Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc, với sự tham gia của lãnh đạo - chuyên viên tham mưu công tác cải cách hành chính của các phòng - đơn vị trực thuộc Sở.
Tại buổi làm việc, ông Tào Quý Tâm - Chánh Văn phòng Sở đã báo cáo những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng.