UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 9/2021

Ngày 22/9/2021, Chủ tịch UBND TỉnhQuảng Nam Lê Trí Thanhchủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021,  trong ngày đã tiếp 03 lượt công dân với03người, trong đó có 01vụ việc tiếp trực tuyến với người dân tại điểm cầu TP Hội An, 02 vụ việc tiếp dân trực tiếp tại Ban Tiếp dân tỉnh, nội dung vụ việc và ý kiến kết luận của chủ trì buổi tiếp công dân như sau: