Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Ngày 26/10/2021, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học tự nhiên cấp tỉnh năm 2021 đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ làm việc để xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh 2021.

Ngày 26/10/2021, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học tự nhiên cấp tỉnh năm 2021 đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ làm việc để xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh 2021.

Thành phần Hội đồng gồm có các chuyên gia đến từ Viện Khoa học và Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan tham mưu UBND tỉnh đối với đề xuất, quản lý các Đề tài khoa học công nghệ), Sở đã nhận được 27 đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, trong đó có 03 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 03 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng hợp đề xuất trình Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ về 02 lĩnh vực nàyvới 05 đề xuất, bao gồm:

  1. Đánh giá tồn lưu ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong môi trường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận.
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Thu Bồn và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý.
  3. Điều tra, khảo sát thực trạng ảnh hưởng bão, lũ tác động đến các điểm dân cư đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đề xuất các giải pháp phân bố dân cư đến các địa điểm an toàn không chịu tác động của bão lũ tương lai.
  4. Nghiên cứu mẫu nhà đa chức năng bằng xi măng sắt thép lắp ghép cho vùng lũ lụt miền Trung.
  5. Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực hiện cho một số huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.
  6. Sau một buổi thảo luận sôi nổi, bỏ phiếu đề xuất lồng ghép “Đề tài Điều tra, khảo sát thực trạng ảnh hưởng bão, lũ tác động đến các điểm dân cư đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đề xuất các giải pháp phân bố dân cư đến các địa điểm an toàn không chịu tác động của bão lũ tương lai và Nghiên cứu mẫu nhà đa chức năng bằng xi măng sắt thép lắp ghép cho vùng lũ lụt miền Trung” thành một Đề tài mới. Nhưng cần làm rõ tên, mục tiêu sản phẩm và hình thức thực hiện, phương thức thực hiện cho nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

Đề xuất tên tổng thể của Đề tài là: Nghiên cứu tác động thiên tai do bão lũ, ngập lụt đến các khu vực trọng điểm khu dân cư đô thị, nông thôn và đề xuất các giải pháp thích ứng.

Hội đồng thống nhất đề nghị Sở khoa học và Công nghệ làm việc với cơ quan đề xuất đặt hàng và cơ quan đề xuất Đề tài để thống nhất lại tên Đề tài cũng như mục tiêu sản phẩm và hình thức thực hiện.                                                          

Tin liên quan