Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày 18.01.2022, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Hội nghị do đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đồng chủ trì.