Đà Nẵng bàn giao 6,44 ha diện tích đất chồng lấn cho UBND huyện Đông Giang Quản lý

Đà Nẵng bàn giao 6,44ha đất chồng lấn tại Khu Bảo tồn Bà Nà – Núi Chúa cho UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam quản lý.

Việc bàn giao diện tích chồng lấn tại khu vực Cà Nhông thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) cho UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) quản lý thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tại cuộc họp liên tịch ngày 25/4/2022.

Sáng ngày 06/5/2022, tại xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng đã trực tiếp ký kết và chỉ đạo BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bàn giao toàn bộ diện tích chồng lấn 6,44 ha tại khu vực Cà Nhông cho UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) quản lý.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng và Phó Chủ tịch Hồ Quang Minh, UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam trực tiếp ký kết bàn giao diện tích chồng lấn tại khu vực Cà Nhông cho UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) quản lý. 

Khu vực Cà Nhông nằm ở phía Nam và phía Tây ngọn núi Chúa, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trong diện tích 6,44ha chồng lấn được bàn giao cho UBND huyện Đông Giang có 3,9 ha trồng keo, 2,34 ha trồng cao su và 0,2 ha chưa sản xuất. Tham dự công tác bàn giao có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị liên quan cùng các phòng chức năng thuộc Sở NN&PTNT của TP Đà Nẵng và Lãnh đạo các ban, ngành UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phối hợp với UBND huyện Đông Giang kiểm tra thực tế hiện trường, ký kết biên bản bàn giao và thống nhất phối hợp xử lý, cung cấp các hồ sơ liên quan để UBND huyện Đông Giang thực hiện quản lý diện tích đất lâm nghiệp nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Việc bàn giao diện tích chồng lấn tại khu vực Cà Nhông thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tại cuộc họp liên tịch ngày 25/4/2022. Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND huyện Đông Giang quản lý và tiếp tục xử lý các phần việc còn lại tại khu vực này theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan