Kế hoạch số 5092/KH-UBND ngày 02/08/2022 kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022

Kế hoạch số 5092/KH-UBND ngày 02/08/2022 kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022

Tin liên quan