Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 27/7/2022

Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng tại khu đất số 14, đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Tin liên quan