Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Nam Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nam Giang, Phòng Nông nghiệp và PTNT, BQL Dự án-Quỹ đất-Đô thị, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính-Xây dựng 12 xã, thị trấn, Trưởng ban nhân dân, trưởng các ban, ngành các thôn trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường; Nghị số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; các văn bản mới của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP, tổ chức thu gom rác thải khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường; Quyết định Danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Tin liên quan