UBND huyện Nam Giang tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023

Hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023

Sáng ngày 22/3/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Thạnh Mỹ tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới tại thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ. Tham gia lễ phát động có sự tham gia Ông Nguyễn  Hiếu Tín, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Ka Phu Tân Chủ tịch UBND thị trấn, đại diện thường trực HĐND-UBND, UBMTTQVN thị trấn, các ban ngành và hơn 100 người dân thôn Hà Ra. 

Sau lễ phát động tổ chức ra quân tổng vệ sinh nguồn nước đầu nguồn tại thôn Hà Ra; khơi thông, nạo vét cống rãnh; quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm tại khu vực thôn.

Đây là hoạt động hết sức thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng môi trường trong sạch tại các khu dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 

Tin liên quan