Tình hình thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026

Tình hình thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó giám đốc Sở TN&MT; ông Nguyễn Đăng Chương, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, lãnh đạo phòng TN&MT 09 huyện miền núi cùng các đơn vị thi công, giám sát, tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ông Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án của các địa phương, đến nay các huyện đã thực hiện xong công tác đo đạc tại các xã điểm và một số xã trên địa bàn các huyện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc nên việc triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra. Trong thời gian đến đề nghị các huyện tập trung hoàn thành đề án theo kế hoạch đề ra. Đối với những khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của các huyện, đề nghị Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ghi nhận để xem xét hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện. Đồng thơi tổng hợp báo cáo đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.

Tin liên quan