Sở TN-MT tổ chức 38 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai

Thanh Tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai

Sáng nay 19/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với Sở TN-MT liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất từ năm 2020 đến tháng 6/2023.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở TN-MT vào sáng nay 19/9

Theo Sở TN-MT, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, sở tổ chức 38 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật đất đai đối với 40 tổ chức, đơn vị (33 cuộc thanh tra và 5 cuộc kiểm tra). Năm 2022, sở tổ chức 2 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong cấp GCNQSDĐ lần đầu, công tác phối hợp cấp đổi GCNQSDĐ tại huyện Núi Thành và Thăng Bình. Năm 2023, trong kế hoạch thanh tra có 2 cuộc kiểm tra về quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Phú Ninh, Tiên Phước.

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở TN-MT kiến nghị thu hồi tổng diện tích gần 140.000m2 đất và đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất đối với diện tích đất trên.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cũng nghe lãnh đạo Sở TN-MT báo cáo về công tác tổ chức, biên chế, bố trí cán bộ lãnh đạo, luân chuyển viên chức, thực hiện hợp đồng lao động tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong cấp GCNQSDĐ.