Khí tượng Thủy văn Việt Nam 78 năm liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cộng đồng

Khí tượng Thủy văn Việt Nam 78 năm liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cộng đồng

Ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phù Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng (ngày 17/12/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là ngày “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”). Ngày 05 tháng 6 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 916-TTg thành lập ngành KTTV, kể từ thời điểm này ngành KTTV được chính thức thành lập và trực thuộc Chính phủ.

Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam năm 2023 được tổ chức với chủ đề: “Khí tượng Thủy văn Việt Nam 78 năm liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cộng đồng”. Đây là sự kiện ý nghĩa đánh dấu sự hình thành, công nhận của toàn xã hội đối với lĩnh vực Khí tượng Thủy văn (KTTV), một lĩnh vực khoa học có tính ứng dụng, được gây dựng từ công sức đóng góp, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực KTTV trên khắp mọi miền Đất nước

Trong suốt chặng đường lịch sử 78 năm ngành KTTV đã luôn đồng hành, kiến tạo phục vụ vì sự phát triển bền vững của Đất nước. Đây là động lực thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát mọi diễn biến về thời tiết, thủy văn trên cả nước; dự báo và cảnh báo thời tiết thủy văn hàng ngày, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm trên đất liền và trên biển nhằm phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV, cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về KTTV đối với cộng đồng xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh cho Đất nước.

Tin liên quan