Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Ngày 31/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập cho công chức - viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.