Hội nghị giới thiệu nội dung Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày 07/11/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước khu vực III tổ chức Hội nghị giới thiệu Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/02/2023, có hiệu lực thi hành ngày 01/5/2023.

          Dự hội nghị có trên 200 người là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đại diện các sở, ban, ngành thuộc các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.