Chi bộ phát triển quỹ đất tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ phát triển quỹ đất tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 552-QĐ/ĐUK ngày 07/11/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về việc kết nạp đảng viên, ngày 22/11/2023, Chi bộ Phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Hồ Thị Thùy Uyên-Chuyên viên Phòng Bồi thường-Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam.

Đến dự Lễ kết nạp có đồng chí Võ Như Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Phát triển quỹ đất. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Việt-Phó Bí thư Chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hồ Thị Thùy Uyên. Đồng chí đã dặn dò đồng chí Đảng viên mới cần phải luôn rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên.

Đồng chí Trần Quốc Việt-Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định
kết nạp đảng viên cho đồng chí Hồ Thị Thùy Uyên

 Đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.