Họp định kỳ cuối năm 2023 của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Họp định kỳ cuối năm 2023 của ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Căn cứ Thỏa thuận số 93/TTPH-UBNDQN-UBNDĐN ngày 11/9/2023 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng; Kế hoạch số 94/KH-BĐP ngày 11/9/2023 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trong thời gian đến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 8770/UBND-KTN ngày 15/12/2023 về việc họp định kỳ năm 2023 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng; Công văn 7030/UBND-STNMT ngày 21/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến họp định kỳ đợt cuối năm của Ban điều phối QLTH lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng;

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 28/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức họp định kỳ cuối năm 2023 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành hai địa phương và đại diện các chủ hồ chứa trên lưu vực sông như Sông Tranh 2, Sông Bung, A Vương, Sông Bung.

Thông qua buổi nọp, ngoài các bài tham luận đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng còn có các tham luận đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của hai địa phương, các chủ hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng nhằm đề xuất phương án, giải pháp cấp nước trong mùa cạn năm 2024 và đề xuất kế hoạch hành động của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trong thời gian đến.

 Kết thúc buổi họp, đại diện lãnh đạo hai địa phương đã có một số ý kiến kết luận như sau:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường hai địa phương có trách nhiệm:

 - Hoàn thiện các nội dung: Quyết định về việc thành lập BĐP QLTH lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng; Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực BĐP; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BĐP và Kế hoạch hoạt động trong năm 2024; trình Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt để triển khai thực hiện.

 - Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, làm việc với các ban, ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức trong nước và quốc tế để huy động tối đa nguồn lực nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ.

 - Hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ban điều phối năm 2024 và tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ban hành.

 Thứ hai, Kính đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ các Viện, Trường Đại học tiếp tục hỗ trợ cho 02 địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung đã ký kết, những ý kiến tham gia từ các chuyên gia, là cơ sở để 02 địa phương đưa vào các chương trình, dự án để triển khai thực hiện trong thời gian đến.

 Thứ ba, Đối với các chủ hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn:

 - Phối hợp chặt chẽ với hai địa phương trong quá trình vận hành hồ chứa, đảm bảo tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông VG-TB theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong mùa lũ và mùa cạn.

  - Khuyến khích tham gia xây dựng hoặc đóng góp kinh phí xây dựng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định để vận hành hồ chứa, liên hồ chứa bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và phải tuân thủ quy định tại Điều 70 của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Tin liên quan