Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024

“Chung sống hài hòa với thiên nhiên”

Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024 là sự kiện môi trường có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của Nhân dân về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học với mục tiêu phát triển Quảng Nam thành một trong các tỉnh tiên phong về việc phát triển nền kinh tế tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và có tính cân đối hài hòa giữa môi trường và phát triển.

Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024 là hoạt động nhằm triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050; gắn với tham gia hưởng ứng Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 – 2030 của Liên hợp quốc; góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP15) diễn ra tại Montreal, Canada năm 2022 (trong đó khẳng định “Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào những nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu”). Đồng thời, cũng là hoạt động triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2024) - Phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Hệ sinh thái Cù Lao Chàm Quảng Nam

Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, chia sẽ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với thực tế với từng địa phương. 

Các hoạt động trong Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024 có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các Bộ, Ngành liên quan của Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân. 

Các sự kiện có nội dung sâu sắc, hấp dẫn, trong không gian liên kết giữa các địa phương; Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với tỉnh Quảng Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhờ đó công tác chuẩn bị cho Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia  - Quảng Nam 2024 với chủ đề “CHUNG SỐNG HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN” đã sẵn sàng cho các hoạt động, sự kiện.

Lễ khai mạc triển lãm Phục hồi đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam và Mittinh hưởng ứng ngày động vật hoang dã tại quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sẽ được tổ chức vào chiều ngày 15/3 (sau đây gọi tắt là Triển lãm, Mitting) là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong tuần lễ Khai mạc và Công bố thực hiện Đề án Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia – Quảng Nam 2024; là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện Năm phục hồi Đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thông qua Triển lãm, Mittinh góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, động vật hoang dã và vai trò của các tổ chức, cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, phục hồi đa dạng sinh học. Lan tỏa được các thông điệp tích cực trên tất cả các nền tảng công nghệ đến tất cả các đối tượng trên cả nước về năm 2024 – Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia; Kêu gọi sự chung tay hành động bảo tồn giá trị đa dạng sinh học từ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân ở Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Dự kiến sẽ được diễn ra trong 5 ngày: từ ngày 15/3 đến 19/3/2024. 

Tin liên quan