Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2024

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2024

Sáng ngày 21/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Thủy điện Sông Bung và UBND huyện Nam Giang tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024 tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. 

Đại biểu tham gia trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy

Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2024 có chủ đề “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

Trong khi đó, “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” là chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới (23/3). Thông điệp của Ngày Khí tượng thế giới năm 2024 tập trung vào công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, giúp cho việc chủ động ứng phó kịp thời với những thách thức đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu xảy ra ngày càng khốc liệt. Qua đó, có thể thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Lễ mít tinh được tổ chức nằm trong khuôn khổ các sự kiện, hoạt động hưởng ứng “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024” tại Quảng Nam.