Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 02/11/2021

Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1929/QĐ-UBND

Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 12/07/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam”

Ngày 17/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050" và "Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam".

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 05/7/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, do đ/c Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn; đ/c Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKH, CN&MT Quốc hội – Phó Đoàn; đ/c Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB-TC ngân sách Quốc hội và lãnh đạo các Bộ: TN&MT, NN&PTNT kiểm tra thực tế Nhà máy thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và làm việc với tỉnh Quảng Nam về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập. Về phía tỉnh Quảng Nam tham dự làm việc với Đoàn có đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: TN&MT, Công Thương, NN&PTNT.

Sửa đổi quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tham vấn kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Ngày 16/7/2020, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH); Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, phiên bản 2020. Tham dự và chủ trì Hội thảo có: GS.TS Trần Thục - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn UBQG về BĐKH; PGS.TS Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện KTTV&BĐKH; Ths Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo Viện, Trung tâm nghiên cứu của Viện KTTV&BĐKH; Đại diện lãnh các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể, các Ban Quản lý của tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021

Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 10/06/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1411/QĐ-UBND

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/05/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1772/QĐ-UBND

Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 647/QĐ-TTg

Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030