Huyện Núi Thành: Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Theo kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 17 – 28/11/2014, tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV

Tháng 12/2014 diễn ra Hội thảo về đào tạo và khoa học công nghệ TN&MT

Chiều 17/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã chủ trì buổi họp của tiểu ban nội dung Hội thảo Quốc gia về đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực TN&MT

Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Cục Công nghệ Thông tin

Ngày 14/11/2014 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thống nhất chủ trương lập dự án xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở TN&MT Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 297/TTr-STNMT ngày 14/10/2014 về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Giao lưu trực tuyến lần 2 năm 2014: Quản lý đất đai luôn là vấn đề được quan tâm

Sáng nay ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đợt 2 – năm 2014

Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Theo kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 20 – 31/10/2014, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin địa lý eKGIS tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV

Tổ chức giao lưu trực tuyến về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2014

Nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp

Đào tạo Quản trị mạng và sử dụng ArcGis Tại huyện Núi Thành

Nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 21 – 25/7/2014, tại UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN& MT Quảng Nam phối hợp với huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn "Quản trị mạng và sử dụng ArcGIS" cho các đối tượng liên quan đến dự án, gồm 11 cán bộ  thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành

Đào tạo Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ cấp tỉnh

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 07 -11/07/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tiếp tục triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính nâng cao cho Cán bộ cấp tỉnh

Nâng cao năng lực cán bộ địa chính ngành Tài nguyên và Môi trường

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 26 -30/05/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính cho Cán bộ cấp tỉnh