Trao giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xã Trà Bui

Ngày 12/9/2013 tại Hội trường UBND xã Trà Bui, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại 6 thôn (Từ thôn 1 đến thôn 6) của xã Trà Bui

Giải quyết công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông tranh 2 tại xã Trà Bui

Ngày 22/5/2013 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông Tranh 2 tại xã Trà Bui

Thông qua dự thảo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Trà My

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013

Kết quả căm mốc tại thực địa biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào

Kết quả đo đạc Dự án vùng Đông sông Trường Giang

Thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Thăng Bình; Quyết định 3816/QĐ-UB ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Đặt hàng thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam”

Khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài

Ngày 15/10–17/10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình hợp tác đối tác nâng cao năng lực quản lý đất đai giữa Tổng cục quản lý đất đai và cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng ký đất đai Thụy điển tổ chức khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài

Thông tin về dự án Nhà máy bột giấy Quảng Nam

Dự án nhà máy bột giấy Quảng Nam tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh do Công ty cổ phần Giấy và Bột giấy INCOMEX làm chủ đầu tư được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/TTg-CN ngày 09/5/2006 với tổng mức đầu tư 673

Kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy Xuyên

Ngày 26/6/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy xuyên

Giao ban dự án xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai huyện Núi Thành

Ngày 20/3/2012, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Núi Thành đồng chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai Dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành

Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất

Ngày 14/3/2012, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị trấn Trà My