Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm 2010 và kế hoạch công tác 2011: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, đa dạng hóa sản phẩm đo đạc và bản đồ

Ngày 4/1, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đo đạc bản đồ

Thực hiện chỉ đạo của PCT thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu Sở TNMT tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc bản đồ phục vụ các dự án ven biển huyện Thăng Bình, Duy xuyên và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2010

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2009)

Ngày 10/12/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2009)

Khánh thành trạm GPS Quảng Nam

Được sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 14/11/2009 Cục Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức lễ khánh thành trạm định vị GPS Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình

Chỉnh lý, bổ sung 4 nội dung Atlát Địa lý Việt Nam

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Hải Châu ngày 14/9 đã ký công văn gửi các Sở GD-ĐT trên cả nước về việc sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam

Triển khai thực hiện Dự án xây dựng HSĐC và CSDL quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015

Trong 02 ngày (13/8/2009 - 14/8/2009), Sở Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp với Công ty đo đạc ảnh địa hình (Bộ Tài nguyên & Môi trường) và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với Lãnh đạo UBND và các ngành chức năng của thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành để triển khai thực hiện thiết kế kỹ thuật - dự toán theo kế hoạch được duyệt

Hội thảo xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

Trong 2 ngày 10 và 11/8, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (ĐĐ&BĐ) tổ chức Hội thảo mở rộng xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ